Dokter Stoens Natalie

Welkom op de website van Dokter Stoens Natalie

Dokter Stoens Natalie, gastro enterologe te GavereWelkom op de website van Dokter Natalie Stoens, gastro-enterologe te Gavere. Op deze website vindt u alle interessante informatie omtrent de praktijk, de openingsuren, hoe u een afspraak kan maken, de onderzoeken, etc.

Bekijk eens rustig deze site en plaats mij bij uw favorieten. Zo blijft u op de hoogte van de vakantieregeling, mogelijke veranderingen in de praktijk en interessante medische informatie.

Dokter Stoens heeft een privé-praktijk in Gavere en is ook werkzaam als staflid in het digestief centrum te Maria Middelares Gent.


Onderzoeken en behandelingen

Dokter Stoens Natalie, Gastro entrologe te GavereIndien U voor de eerste maal bij Dr Stoens op raadpleging komt, wordt voor u eerst een dossier opgemaakt door de verpleegkundige, Isabelle Van Achter. Gelieve daarom steeds uw identiteitskaart, SIS kaart en een mutualiteitsklevertje mee te brengen.

Een raadpleging bij Dr Stoens start steeds met een uitgebreide anamnese (huidige klachten, persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, medicatie gebruik) en een klinisch onderzoek.


Hierna wordt beslist of verdere onderzoeken noodzakelijk zijn. Dit kan gaan om:

Indien mogelijk, wordt het onderzoek meteen verricht en krijgt u onmiddellijk resultaat. Voor sommige onderzoeken is meer voorbereiding nodig (vb darmonderzoek), dit wordt dan met u besproken en later gepland.

Meer uitleg over de verschillende soorten behandelingen kan u verder vinden op de website.