Tijdens een gastroscopie wordt een soepele flexibele sonde (gastroscoop) gebruikt om de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm te onderzoeken. Doorheen de gastroscoop kunnen andere instrumenten ingebracht worden voor het afnemen van weefselstalen of voor het uitvoeren van behandelingen. Via de gastroscoop kan lucht ingeblazen en vocht afgezogen worden om het zicht te verbeteren.

Een gastroscopie is een veelgebruikt onderzoek dat voor veel verschillende indicaties kan aangevraagd worden, zoals bovenbuikspijn, zure reflux, zwarte stoelgang, vermagering, braken, etc. Een gastroscopie wordt ook gebruikt voor bv het verwijderen van een vreemd voorwerp thv de slokdarm/maag, het verwijderen van een poliep en het stoppen van een maagbloeding.

Over het algemeen wordt een gastroscopie goed verdragen en kan die uitgevoerd worden na een keelverdoving, dmv een verdovende keelspray. Indien verwacht wordt dat u het onderzoek moeilijk zal verdragen, kan geopteerd worden voor lichte verdoving (verdovend middel via de arm) of voor volledige verdoving. Een volledige verdoving wordt steeds in de kliniek uitgevoerd, ism een anesthesist, en wordt dan ook later gepland. Indien er in de praktijk lichte verdoving wordt gegeven, mag u hierna niet zelf met de auto rijden! Het is dan ook best om een chauffeur mee te brengen, indien u voorziet dat U lichte verdoving zal nodig hebben!

Vooraleer de gastroscopie uit te voeren, zal de arts u informeren naar uw algemene gezondheidstoestand. Voornamelijk de inname van medicatie is belangrijk. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten of u bloedverdunners inneemt! Best neemt u daarom eeen medicatielijstje mee. Verder is het belangrijk dat de arts op de hoogte is van andere gezondheidsproblemen, in het bijzonder hart-longproblemen, hartkunstkleppen en evtle zwangerschap.

Bij het begin van het onderzoek wordt u gevraagd om evtle tandprothesen te verwijderen. Vervolgens wordt de achterzijde van de mond en de keel met een spray lokaal verdoofd, om zo de braakreflex te onderdrukken. Hierna mag u op de linkerzijde gaan liggen en wordt er een mondstuk tussen de tanden geplaatst. De dokter brengt vervolgens de gastroscoop langs de mond in de keel en zal u vragen om mee te slikken, zodra het toestel juist gepositioneerd is. Nadien mag u niet meer slikken en dient u gewoon verder rustig in-en uit te ademen. Het onderzoek duurt ongeveer 4 à 5 minuten en is in principe pijnloos. Er kan wel een opgeblazen gevoel ontstaan, met soms wat braakneiging, omdat er lucht ingeblazen wordt om de maag goed te visualiseren. Tijdens het onderzoek worden frequent biopten (weefselstalen) genomen, om evtl onderliggende microscopische pathologie op te sporen. Deze biopten worden de dag zelf aan het labo bezorgd, resultaat hiervan is meestal na 1week gekend. Na het onderzoek mag u gedurende een 15tl minuten nog niet eten of drinken.

Het uitvoeren van een gastroscopie brengt weinig risico’s met zich mee. In zeldzame gevallen kan de toegediende verdoving een abnormale, allergische reactie veroorzaken, doch dit kan opgevangen worden in de praktijk. Behandelingen (vb poliepwegname, dilatatie, ..) houden een iets groter risico in, doch deze risico’s zijn ook zeer beperkt.

Na elk onderzoek wordt de gastroscoop zowel manueel als mechanisch gereinigd in de mini-EDT. (cfr foto) Dit toestel is conform aan de internationale wetenschappelijke normen en wordt jaarlijks gecontroleerd.