Deze test dient om helicobacter pylori op te sporen. Helicobacter pylori speelt een belangrijke rol in het ontstaan van maagzweren en kan op verschillende manieren worden opgespoord. De meest accurate manier is het nemen van maagbiopten. Indien dit omwille van één of andere reden niet kan worden uitgevoerd, kan een ureum-ademtest worden afgenomen. Voor dit onderzoek dient u nuchter te komen. Er wordt eerst een basaal staal afgenomen door te blazen in een zakje. Nadien wordt het C13 gemerkt product ingenomen en moet de patiënt na 30 minuten nogmaals in een zakje blazen. Het resultaat van de ademtest is meestal na 1 week gekend.

Opmerking

voor het verrichten van een ureumademtest is het belangrijk dat zuurremmende medicatie gedurende 1week voor het onderzoek gestopt wordt!